Eği̇ti̇m-Öğreti̇m

Öğretim Sistemimiz

Mizaç Yapısına Göre Eğitim

Özel Armağan Koleji'nde her çocuk farklıdır ve her çocuk özeldir anlayışı ile eğitim programları ve yöntemleri düzenlenmektedir. Her öğrencimiz enoksis mizaç belirleme testine tabii tutularak, mizaç yapısı tespit edilir. Mizaçları belirlenen öğrencilerimiz mizaçlarına göre etkinliklere, faaliyetlere yönlendirilir. Sınıf şube rehber öğretmenleri öğrencilerinin mizaç yapılarına uygun olan programı okul rehber öğretmeni ile planlarlar. Uygulamada öğrencilerin gözlemlerini okul rehber öğretmeni ile değerlendirerek etkinliklerini düzenlerler. 

Mizaç yapısını bilmeden eğitim öğretim tamamıyla eksiktir. Öğretmenlerimiz bu çalışmaya her dönem aldıkları eğitim seminerleri ile bir sonraki eğitim-öğretim yılına konu ile ilgili donanım sahibi olarak girerler.


Uluslarası Matematik Olimpiyatları

Kurumsal olarak her yıl katıldığımız Urfodu, Matbeg, Tales sınavlarında İl genelinde yüksek bir başarı sağlayarak bu alanda da adımızı yazdırdık. Uluslarası sınavlarda finallere katıldığımız öğrencilerimizle final seyahatlerimiz velilerimizin desteği ile unutulmayacak anılara vesile olmaya devam ediyor. Temel olarak ilkokulda Mental aritmetik serüveni ile başlayan derinlemesine Matematik öğretimi çalışmalarımız Ortaokul ve Lisemizde Uluslararası sınavlarda Dünya 1. liğine açılmaktadır. Bu işi hakkını vererek yapan Matematik zümremize de şükranlarımızı sunarız.

Türkçe Dil Etkinlikleri

Amacımız çocuklarımızı yapılan hikaye anlatma teknikleri, şarkı, şiir, bilmece ve drama çalışmalarıyla kendilerine güvenen ve daha rahat ifade edebilen bireyler haline getirmektir. Her sınıfa uygun hikaye ve öyküler seçilerek anlatma teknikleri üzerinde her öğrenci üzerinde çalışılır. Atasözleri ve deyimler ile ilgili her yıl her öğrenci farklı bir atasözü veya deyimi üç boyutlu maketler ile tanıtır, anlamlandırır. Okuma çalışmaları ise okulumuzda bütünlük arz eden bir ekip çalışması ile yürütülür. Öğrenciler yılda 10 seçilen kitap üzerinden sınava tabii tutulur. Öğrencilerin ders davranış notlarından birisi bu kitap sınavından alığı not ile tespit edilir. Öğretmenlerin her sınıf düzeyinde belirlemiş olduğu kitaplar ise (her sınıf düzeyinde 100 kitap) öğretmenler tarafından takip edilerek e-okul bilgi sistemine girilir. 

Davranış Eğitimi 

DersimizDavranış eğitimimiz karakter ve değerler eğitimimizin yanında yine fırsat eğitimi olarak yapageldiğimiz çalışmaları kapsamaktadır. Okul idaremiz ve öğretmenlerimiz elbirliği ile hazırlanan programlar çerçevesinde plan dahilinde yapılmaktadır. Her sınıfımız seviyesi gereğince programlar tertip edilir ve müfredat zenginleştirilir. Bu çerçevede öğretmenlerimiz gerek seminer dönemlerinde gerekse özel zamanlarda özel seminerlere katılarak bu çalışmayı planlarlar ve yıl içerisinde plan dahilinde uygularlar. Öğretmenlerimizin yanısıra alanında uzman kişilerden yararlanılarak haftanın belirli günlerinde Aile eğitimi seminerleri kapsamında velilerden de yardım alınarak programı icra ederler. 

İngilizce Dersimiz

Anasınıfı dahil her sınıfımızda yine düzeylerine uygun en kaliteli materyalleri kullanarak yabancı dil eğitimini yapmaktayız. Haftalık olarak 3 ders saati ile 12 ders saati arasında değişen yabancı dil eğitimi çeşitli program ve projelerle süslenmektedir. Pratik konuşma eğitiminin de verildiği derslerimizde öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen bir proje ve başarımız bulunmaktadır. 

Resim Dersimiz

Görsel Sanatlar Dersimizde öğrencilerimizin özel yetenekleri ve yaş seviyesi göz önüne alınarak etkinlikler üretiyoruz. Sınıf düzeyini dikkate alarak yaptığımız organizeli çalışmalarda; karakalem, yağlıboya, tişört baskı, çerçeve oluşturma, gölge çalışması, yansımalar, akrilik, kabartma, dolgu gibi etkinlikleri kullanıyoruz. Bu çalışmalarda temel esas bilgi yoğunluğu yaşayan zihinlerde farklı bir bakış açısı getirerek öğrencilerimizin zihnindeki yorgunluğu azaltmak ve güzel ve sanatsal bakış açısı yakalamaya çalışmaktır. Öğrencilerimizin her birinin özel çalışma alanı olup, malzemelerinin de depo edildiği alan vardır. Hayatın yalnızca çalışmak ve bilgiden ibaret olmadığını, çeşitli sanatsal etkinliklerin ve görsel güzelliğin hayata zevk katacağının bilincinde olarak öğrencilerimize bu hususta titiz bir çalışma yapmaktayız. Normal ders saatlerinin dışında serbest ekinliklerde de bu tür özel çalışmalara gönderdiğimiz öğrencilerimiz mevcuttur. Çeşitli dallarda ödül aldığımız bu çalışmaları her yılın mayıs ayında Konya mızın çeşitli sergi yerlerinde sunmaktayız. Gelip görmenizi tavsiye ederiz. 

Beden Eğitimi Dersimizde

Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimizin psikomotor gelişimleri dikkate alınarak çeşitli aktiviteler yapmaktayız. Derslerimizde disiplin öncelikli fiziksel hareketlerin yanısıra çeşitli spor alanlarına yönlendirme çalışmalarımız bulunmaktadır. Ok atma, uzun atlama, kısa ve uzun mesafeli maratonlar, dağcılık, buz pateni, bedminton, tranbolin, ağırlık taşıma, basketbol, futbol, hentbol gibi etkinliklerin yanında zihin jimnastiği gerektirecek mangala ve zeka oyunlarına da yer vermekteyiz. Bunun dışında halkoyunları ve tekvando alanında serbest etkinlik saatlerinde haftada iki saat olmak üzere yetenek keşfettiğimiz öğrencilerle de özel çalışma yapmaktayız. Müzik DerslerimizdeMüzika ritmik zekanın bir çok bireyde gizil halde olduğu halde bunun bireyler tarafından bilinmediği için bu zeka yönünü geliştirme adına bir şey yapmadığını düşünüyoruz. Bunun için özellikle derslerimizde bu tür yetenekleri olan öğrencilerimizi keşfediyor onlarlar özel çalışmalar yapıyoruz. 

Müzik derslerimizde 

sınıf düzeyine uygun çeşitli enstrumanlarla nota eğitimi, temel müzik eğitimi yapıyoruz. Daha ileri düzeyde olan öğrencilerimize ise özel çalışmalar yaparak bu yeteneğini iyi bir enstruman çalma yolunda geliştirmeye çalışıyoruz. 

Rehberlik

ARMAĞAN KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

"Hiç şüphesiz sözün en doğrusu Allah'ın Kitabı'dır. Rehberliğin ve yol göstericiliğin en güzeli Hz. Muhammed'in (s.a.v) rehberliğidir.

Peygamberlerin temel özelliklerinden biri insanlara doğru yolu göstermeleridir: Peygamberler;

İnsanlara Allah'ın ayetlerini anlatmış, onları şirk, küfür ve nifaktan temizlemiş, kitabı, hikmeti ve bilmediklerini öğretmiş (Cuma, 2; Bakara, 151), onları doğru yola iletmişti.(Şûra, 52) İyiliği emretmiş, kötülüğü menetmişti. (A'raf, 157) Allah yolunda cihat etmiş, (Nisa, 84), Kur’ân hükümlerini açıklamış, (Nahl, 44), helâlı ve haramı bildirmişti. (Araf, 157; bk. Tevbe, 29)

Kur'ân bize her alanda rehberlik eder ve yol gösterir. Kuran-ı Kerimde şöyle der; “Her toplumun bir hâdisi / yol göstericisi vardır.” (Ra’d, 7)

Bizim peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.) de Kur’ân hükümlerini, emir ve yasaklarını hayatında uygulamış, bize yol gösterici/rehber olmuştu.

Biz armağan koleji psikolojik danışma ve rehberlik servisi olarak öncelikle rehberliğe bu çerçevede bakıyor ve ufkumuzu bu düsturda çiziyoruz.

Kısaca Rehberliği Tanımlayacak Olursak! Rehberlik Nedir?

Rehberlik öğrencinin kendisini tanıması ortaya koyması, kendi kararlarını kendisi vermesi, kendi hayatını kendisi yönlendirmesi ve sonuçlarından sorumlu olması işidir.

Rehberlik isteklilik ve gönüllülüğe dayalı bir yardımdır.

Rehberlikte öğrenci hakkında hazırlanan test, anket, bilgi toplama amaç değil, öğrencilere yardımcı olmak için kullanılan araçtır.

Rehberlikte danışan öğrencilerin özellikleri ne olursa olsun, hasta olarak algılanmaz ve özelliklerine kişiliklerine saygı duyularak yürütülen çalışmalardır.

Rehberlikte ilişkiler tek yönlü olmayıp, rehber ile öğrencinin karşılıklı saygı, hak, sorumluluk işbirliğine dayalı bir etkileşim ilişkisidir.

Rehberlikte öğrenci hakkında edinilen bilgiler öğrencinin gelişimi için kullanılır ve gizli tutulur.

Rehberlik öğrencinin karşılaştığı veya ileride karşılaşacağı problemler için öngörü kazandırmak, problemlere hazır hale getirmek, çözüm için beceri ve anlayış oluşturmaktır.

Rehberlik disiplin işi değildir.

Öğrencilere her türlü uyumları için, program ve birlikte yaşama, bilmeden hatalara düşmemeye yönelik kurallar hakkında bilgi verilir.

Rehberlik sadece sorunlu olan öğrencilerin problemlerinin çözümüne yardımcı olma, onlara bir takım hizmetler sunmayla yönelik değildir. Önleyici, yönlendirici, uyum sağlayıcı, geliştirici, bütünleştirici, aydınlatıcı fonksiyonlarıyla bütün öğrencilere hitap etmektedir.

Rehberlik sadece psikolojik danışma değildir, rehberlik aynı zamanda bir kişilik hizmetleri topluluğu olarak sağlık, sosyal kültürel gibi hizmetleri de içermektedir.

Kısacası Rehberlik bireyin benlik ve kişilik gelişimine yardımcı olmaktır.

Armağan Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımız;

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Armağan Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik çalışmalar oluşturuyor. Öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal ve sosyal donanımını da tamamlayarak hayata atılmasını amaçlıyoruz. Yaptığımız etkinlik ve aktivitelerle öğrencilerimizin hem hayatı tanımasını sağlıyor hem de yardımsever ve manevi yönlerini geliştiriyoruz.

Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Oryantasyon hizmetleri:Oryantasyon planı yapılarak ortaokula yeni başlayan öğrencilere yönelik; ortaokula uyum, okul ve birimlerinin tanıtılması çalışmaları yapılmaktadır.

Bireysel Görüşmeler:Öğrencilere etkili ve verimli bir rehberlik hizmeti sunabilmenin temel koşullarından biri onları çeşitli yönleri ile tanımaktır. Bireyi tanıma çalışmaları, gözlem test gibi bireyi dıştan değerlendiren ve görüşme, psikolojik danışma, envanter, otobiyografi gibi tekniklerle elde edilen verilerin çözümlenmesi, sentezi ve sonuçların bireye iletilmesi ile ilgili işlemleri içerir.

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenliyoruz.

-Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

-Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Mahremiyet eğitimleri

-Motivasyon ve Başarı

-Verimli Ders Çalışma-Çözme Teknikleri

-Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma

-Snellen Göz Tarama Testi

Uyguladığımız test ve Envanterler

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz.

Kişilik Envanteri

Öğrenme Sitilleri

Problem Tarama

Başarısızlık Nedenleri

Çalışma Davranışlarını Değerlendirme

Armağan İlkokula Hazırlık Testi

Sınav Kaygısı gibi testlerin yanısıra;

Okulumuzda; Özel uzmanlık gerektiren, Çocuk-ergen resimlerinin psiko-pedagojik analizi ve objektif-projektif kişilik testleri uygulanmaktadır.

Yine okulumuza özel çalışmalardan biri de öğrenci akademik başarı takip havuzu dur.

Her ay düzenli olarak yapılan kazanım değerlendirme sınavı sonuçlarına göre, Başarısı düşen öğrencilerin konu eksiklikleri tespit edilerek havuz takip sistemine alınarak çalışma ve soru programları verilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin eksik ders ve konularından VİP ETÜT (bireysel özel etüt) verilmektedir.

SİZ DEĞERLİ VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli iş birliğini önemsiyoruz. Öğrencilerin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumları veli-rehber öğretmen-danışman öğretmen toplantılarında görüşüyor ve gerekli bilgileri paylaşıyoruz.

Öğrencilerin içinde bulundukları ortaokul- ergenlik dönemini ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için velilerimizi bu yönüyle destekleyici çalışmalar yapıyoruz.

Yine Armağan Koleji rehberlik servisi özel çalışmalarından olan veli eğitim bültenlerimizi her ay farklı konularla sizlerle paylaşıyoruz.

Güncel ve eğitici konularla seminerler ve eğitimler düzenleyerek sizlerle sık sık iletişim kurmaya çalışıyoruz

Armağan Kolejinde yürütülen Danışmanlık Sisteminin daha sağlıklı gerçekleşmesi için belirli periyotlarla öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler esnasında her öğrenci tek tek ele alınarak, akademik ve psiko-sosyal değişimler ve gelişimler üzerinde duruluyor. Bu sayede öğrencilerin gelişim süreçlerini daha yakından takip edip ve ihtiyaçları kısa sürede tespit ediyoruz.

AMACIMIZ

Öğrencilerimizin;

-Kendilerini tanıması, - İlgi ve yeteneklerinin farkına varması, -İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi, -Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması,-İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir. –Manevi değerlerimizi kazanması, yaşaması ve yaşatması

Armağan Koleji olarak, rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları ile öğrencilerin sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşmasını hedefliyoruz. Bu anlamda sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşımı benimsiyoruz.

Kadriye ÇELİK

REHBER ÖĞRETMEN

Robotik ve Kodlama Turnuvası-Akıl Oyunları Turnuvası

Kodlama Parametrelerinin Çözümü, Robotik Alanda Robotların Yarışacağı Turnuva

Öğrenciler İlk Etapta kodların devamı niteliğinde veya kodların eksik kalan kısmı nitelğinde olan bölümü verilen sınırlı sürede çözerler. Verilen sürede çözebilen öğrenciler Robotunu tanıtacağı turnuvaya girmeye hak kazanır. Robotu ile devinimsel, sözsel alanda en çok aktivite yaptırabilen turnuvanın galibi olur. Elde edilen puan ve sıralamalara göre Armağan Kolejinde Bursluluk hakkı ve farklı ödülleri elde eder.

OYUN TANITIM KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNERGE KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

Sporda Biz

Armağan Koleji olarak İl geneli ve Ulusal düzeyde bireysel sporlarda yetiştirdiğimiz öğrenciler başarılarıyla adından söz ettiriyor. 

Okulumuz Konya genelinde ilk olarak okullar arası Okçuluk Turnuvasını gerçekleştirdi. Armağan Okuçuluk Kulübü nün açık ara şampiyonluğu aldığı turnuvada Armağan öğrencilerinin Fair Play a aday örnek davranışları Açık ara skordan sonra başka birincileri de görmek isteyerek turnuvadan çekilmeleri göz doldurucu oldu.

Okulumuzda ilk olarak Okçuluk dalında Uluslararası Geleneksel Okçuluk Müsabakalarında Amasya ve Kütahya'da 2. lik Çanakkale'de 3. lük, Olimpik okçuluk branşında ise Konya 2. olarak guru kaynağımız olan Okulumuz öğrencisi sporcumuz Ahmet Tuna YEŞİLKAYA'yı, Konya 1. liği getiren sporcularımız Hüseyin Yağız Tuğlu ve Eren Evran'ı tebrik ederiz.

Yüzme dalında Melih Bera Baş Konya 1.liği madalyasını alarak sporda Armağan Kolejinin ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

Hentbol Kız takımımız da Konya 4. lüğü kupasını getirmişti ki hemen ardından

Bocce Kız takımımız Konya 2. liği kupasını okulumuza sundular. Daha hangi alanda falliyet gösteriyorsunuz sorularına cevap;

Voleybol kız takımımız Konya 4. lüğü kupasını kaldırarak verdiler.

Bu yıl Başarılara doymayan Armağan Kolejinin sporcuları

Tenis branşında bir başarı daha Süleyman Kaan Yağmur dan Konya genelinde düzenlenen 12 yaş Tenis Turnuvasında KONYA 1.si olarak bizi gururlandırdı

Armağan Koleji Ailesi olarak öğrencimizi ve ailesini tebrik eder başarılarının artarak devam etmesini dileriz

KONYA 2.Sİ OLAN KORT TENİS SPORCULARIMIZ SÜLEYMAN KAAN YAĞMUR, YUSUF TAHA ÖLMEZ KUPALARINI TÖRENDE ALDILAR

English Festival

Uluslararası Sınavlar

 

EtwiningProjeleri

1. Geleneksel Okçuluk Projemiz:

Proje yerel olarak birbirine yakın okullar arasında yapılır. Bu Nedenle Konya-Meram bölgesinde belirli okullar ile yapmayı planlıyoruz. Proje 2 aylık sürede 4 aşamada tamamlanır:
1. Aşama: Projeye dahil olan okullar birbirini tanırlar.
2. Aşama: Projeye dahil olan okullar 10-14 yaş arası okçuluk merakı olan 10 öğrenci seçerler.
3. Aşama: Öğrenciler proje organizatörü okul tarafından sağlanacak olan eğitmenler ile 4-5 seans Geleneksel okçuluk eğitimi alırlar.
4. Aşama: Eğitim sonunda organize okul tarafından belirlenen bir alanda öğrenciler turnuvaya katılıtlar.
Projemizde hedeflediğimiz; hedefe odaklanabilen bireylerde odaklanma süresini ve lider kişiliği ortaya çıkarmaktır. Her bireyin içinde gizli olan yeteneklerin açığa çıkmasını sağlayarak kendini gerçekleştiren erdemli bireylere ulaşmaktır.
Proje sahibi olarak projemizde gereken eğitimci bulma ve malzeme bulma fedakarlığını gönüllü olarak üstleneceğiz. Saygılarımızla

2. Hobi Bahçem:

Okul bahçesinde hobi bahçesi alanı belirleyip, bitki yetişmesi için uygun ortam (toprak, koruma) sağlayıp öğrencileri toprak ile buluşturuyoruz. Üretimin ve yetiştirmenin zevkini yaşıyorlar.

3. Mektup Arkadaşım:

Türkiye’nin farklı yerlerindeki çocukların iletişimini sağlayacak mektup alışverişi. Mektup arkadaşlığında çocukların kendilerini ifade etme becerilerini geliştirecektir.

4. Tatilde Neredeyim:

 Öğrencilerimiz tatil için farklı yerleri geziyorlar. Aslında tarih elçiliği yapıyorlar. Gezdikleri gördükleri yerleri fotoğraflamalarını ve döküman olarak bize ulaştırmalarını sağlarsak kültürel aktarımı gerçekleştirmiş oluruz. Daha sonra bu paylaşımları sosyal medyada kullanmayı sağlayarak öğrencilerden gezdikleri yerleri tanıtmasını isteriz.

5. 81 İl 81 Edebiyat Köşesi:

Bir kültürün hayata tutunabilmesinde yani nefes alıp verebilmesinde, edebiyatın yetkinliğini kimseler yadsıyamaz. Zira kendimizi ifade edebilme imkanı bulduğumuz en geçerli aracımız olan dilimiz güçlü ve milli bir edebiyatla ayakta durabilir. Bu nedenle edebiyat öğrenmenin ve öğretmenin bir yürek işi olduğuna inanıyoruz. Bu Proje ile Çocuklara Edebiyat sevgisi aşılamak, Türk Edebiyat tarihinde önemli yer tutan Edebiyatçıları tanıması ve deryadaki zenginlikleri görmesini amaçlıyoruz.

6. Benimle Oynar Mısın Baba

7. Engelleri Aşmak

7. Mektup Arkadaşım

Ülkemizin tüm şehirlerinde yaşayan çocukların çocuk olarak kaldıklarını ve onların arasında ki arkadaşlık bağlarının oluşturularak genişletilmesi gerekmektedir. Bilmedikleri ve tanımadıkları çocukların gönül bağı kurarak geleceğimizde iyi arkadaşlar olarak insan ilişkilerini güçlendirilmesi düşünülmüştür. Bunun yanında araştırma ve farklı sorular sorarak öğrenmek istediklerini sorma alışkanlığı kazanmaları amaçlanmıştır.

8. Su Ayak İzimizi Ölçelim

ÖZEL ARMAĞAN KOLEJİ “SU AYAK İZİ” ULUSLARARASI FEN BİLİMLERİ PROJESİ BAŞLADI…

“LET’S MEASURE OUR WATER FOOTPRINT” “SU AYAK İZİMİZİ ÖLÇELİM”

E-TWINNING PROJESİ BAŞLADI

Okulumuz Fen Bilimleri öğretmenleri FATMA NURİMA’nın yürütücülüğünü yapmış olduğu “Let’sMeasureOurWaterFootprint”- “Su ayak izimizi ölçelim” adlı eTwinning projesi öğretmenleri ilk hazırlıklarını tamamladılar.

Türkiye, Portekiz, Danimarka, İtalya, İspanya, Ürdün,, Büyük Britanya, Romanya’dan öğretmen ve öğrencilerin işbirliği ile gerçekleşecek projenin faaliyetlerine eylül ayında başladı ve yıl boyunca devam edecek . Proje sonucunda öğrencilerde mevcut yanlış su kullanımları hakkında farkındalık oluşturarak, su bilinci kazandırmak amaçlanmaktadır.

Facebook sayfamız: https://www.facebook.com/groups/481301685754121/

Özel Armağan Kolejliler çevre duyarlılığı ile “Suyun Ayak İzinde” bilimin sesini çınlatmaya kararlılar…

Okulumuz öğrencileri tarafından yürütülen Let's Measure Our Water Footprint (Su Ayak İzimizi Ölçelim) isimli projemizin tanıtım çalışmaları pano sunumu ile devam ediyor.

KONYA –ARMAĞAN KOLEJİ olarak ortak olduğumuz Let's Measure Our Water Footprint (Su Ayak İzimizi Ölçelim) projesinin yaygınlaştırma çalışmalarını okulumuzdaki pano çalışmalarıyla devam ediyoruz.Bu şekilde panoda kullanılan yazılı ve görsel dökümanlarla öğrencilerimizin merak duygusunu uyandırıp bu konuda daha bilinçli birer tüketici olmalarını amaçladık.

Su Ayak İzi Proje Videosu

KANALI:Bilim/Teknoloji

9. "Hoş Geldin Meşe" Bir eTwinning Projesi 

Okulumuz Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Fatma Nur İma başkanlığında anasınıfı 2.sınıf ve 4. sınıf öğrencileri bir projeye daha imza attı. “.HOŞ GELDİN MEŞE” adlı eTwinning projesine dahil oldular.

İnsanların doğaya , doğanın da korunmaya ihtiyacı var! Sloganı ile projeye dahil olan öğrenciler meşe palamudu çimlendirip, palamudun büyümesini gözlemleyip, toprak ile meşe fidelerini buluşturacaklar. 29.10.2019 tarihinde sınıflarında yapacakları etkinlik ile palamut tohumlarını toprakla buluşturma işi ile projeye başlamış olacaklar.

PROJEMİZİN AMACI; Öğrencilerin doğayı tanıyıp doğa sorunlarına farkındalık oluşturmalarını sağlamak. Ağaçlara karşı olumlu davranış geliştirmelerini, doğanın korunmasına aktif katılımlarını sağlamaktır.

10. Mucit Ata, Kâşif Torun

Mucit Ata, Kâşif Torun "Prof.Dr. Fuat SEZGİN ile Mucit Atalarımın Hikâyelerini Yazıyorum” E-Twinning projemize büyük bir heyecan ile başladık

2019 yılı Prof.Dr.Fuat SEZGİN yılı olarak ilan edilmiştir. Prof.Dr.Fuat SEZGİN hocamızın
bilimle yoğrulmuş hayatını öğrencilerimize aktarmak amacı projemize temel
oluşturmuştur. “Mucit Ata, Kâşif Torun Prof.Dr.Fuat SEZGİN ile mucit atalarımın
hikâyelerini yazıyorum” adlı proje öğrencilerimizin kendi tarihimizde yaşamış
bilim insanlarımızı tanıtmalarını, rol-model edinmelerini amaçlar.

Bilim Adamı
kelimesini duyduklarında ilk örnekleri batı uygarlıklarından veren
öğrencilerimizin, batı medeniyetine yön veren, eserleri bugünün bilimine kaynak
oluşturan İbn-i Sina (Avicenna), El Cabir (Algebra-Cebir) gibi bilim
adamlarımızı tanımasıyla bilimsel çalışmaları kendisi için daha yakın ve
ulaşılabilir hissetmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bilimsel çalışmaların eğlenceli ,merak uyandırıcı olduğunu , merak ettiği konuyu araştırıp öğrenebileceğini, atalarımızın birçok konuyu çoook önce en güzel şekilde açıkladığını anlamalarını amaçlamaktadır.

Armağan Koleji Meram /Konya Fatma Nur İma /Fen Bilimleri ve Biyoloji Öğretmeni

Mucit Ata, Kâşif Torun "Prof.Dr. Fuat SEZGİN ile Mucit Atalarımın Hikâyelerini Yazıyorum” E-Twinning projemize büyük bir heyecan ile başladık ve projemizin sonuna geldik.

Mucit ata Kaşif Torun Projesini Tanıtan Fen Bilimleri/Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur İma;

Bu projemizde bahsettiğimiz amaçlara ulaşmanın verdiği hazzı Özel Armağan Koleji olarak yaşamaktayız.

Mucit Atalarımızı araştırdık. Onlar hakkında bir çok şey öğrendik. Onları yapmış olduğumuz kağıttan kukla bebekler ile benimseyerek konuşturduk. Kalıcı bilgiler ile donatıldık. Atalarımıza sahip çıkıp onları rehber edindik,dedi.

https://youtu.be/mAZnobf56oM Hazarefen Ahmet Çelebi

https://youtu.be/5oQckWRR1fI Ali Kuşçu

https://youtu.be/GyS1tD9fsGA Fatih Sultan Mehmet

https://youtu.be/E-AbPkapcxE Fuat Sezgin

https://youtu.be/4Zx6YK35KGo Mimar Sinan

Armağan Koleji Meram /Konya Fatma Nur İma /Fen Bilimleri ve Biyoloji Öğretmeni

Öğrencilerimiz MS.Aydın- S.Akçaöz- A. Kaptan-HS. Pekperdahçı-ES.Sezer

ÖZEL ARMAĞAN KIZ ANADOLU LİSESİ“BİR FİDAN BİN NEFES” e TWINNING PROJESİ BAŞLADI…

Okulumuz fen bilimleri /biyoloji öğretmeni FATMA NUR İMA’ nın yürütücülüğünü yapmış olduğu “Bir Fidan Bin Nefes” adlı e-Twinning projesi öğretmenleri ilk hazırlıklarını tamamladılar.

Türkiye’den10 öğretmen ve öğrencilerin işbirliği ile gerçekleşecek projenin faaliyetlerine eylül ayında başladı. Proje sonucunda öğrencilerde ağaç türlerini tanıma ,bakımı, korunması için yapılması gerekenleri fark etmelerini sağlayarak, çevre ve doğaya karşı farkındalık oluşturarak, ormanlara duyarlı bireylere ulaşmak amaçlanmaktadır.

Facebook sayfamız: https://www.facebook.com/profile.php?id=100073232074498

Özel Armağan Anadolu Liseliler çevre duyarlılığı ile”Bir fidan Bin Nefes” projesi ile bilimin sesini çınlatmaya kararlılar…

Okulumuz öğrencileri tarafından yürütülen “Bir fidan Bin Nefes isimli projemizin tanıtım çalışmaları pano sunumu ile devam ediyor.

Bu şekilde panoda kullanılan yazılı ve görsel dokümanlarla öğrencilerimizin merak duygusunu uyandırıp bu konuda daha bilinçli birer üretici orman sever amaçladık.

STEAM Çalışmaları

SINAVLI KİTAP OKUMA

SIRA5 VE 6. SINIFLARYAZARI7 VE 8. SINIFLARYAZARI
SINAVLI1ABARTMA TOZUŞERMİN YAŞARSINAVLIBEYAZ DİŞJACK LONDON
SINAVLI2GÖL ÇOCUKLARIİBRAHİM ÖRSSINAVLIKÜÇÜK AĞATAĞRIK BUĞRA
SINAVLI3İÇİMDEKİ MÜZİKSHARAN M. DRAPERSINAVLIİKİ DİRHEM BİR Ç.İSKENDER PALA
SINAVLI4ÇİZGİLİ PİJAMALI ÇOCUKJHON BAYNESINAVLIBEYHUDE ÖMRÜMMUSTAFA KUTLU
SINAVLI5LİMON KÜTÜPHANESİJO KATTERİLSINAVLIMARTIJONATHAN L.
SINAVLI6ISSIZ ADANIN KRALIMICHAEL MARPURGOSINAVLIYAZIYORUM ÖYLEYSE V.AHMET SEVGİ
SINAVSIZ7DEYİMLER VE HİKAYELERSÜLEYMAN BULUTSINAVSIZ 7OSMANLI PADİŞAHLARIYAVUZ BAHADIROĞL
SINAVSIZ8ATASÖZLERİ VE HİKAYELERİSÜLEYMAN BULUTSINAVSIZ 8KÜÇÜK AĞATARIK BUĞRA

Mizaç Temelli Eğitim

BU OKULDA MİZAÇ TEMELLİ VE DESTEKLİ EĞİTİM YAPILMAKTADIR.

0

 ENNEAGRAM / MİZAÇ MERKEZLİ KİŞİLİK MODELİ

İnsanın temelde dokuz farklı mizaç yapısından biriyle dünyaya geldiğimizi benimser.

Bu dokuz mizaç tipinin her birinin ayrı temel arayışlarını ortaya koyar.

Temel korkular ve zaafları, temel eğilimler ve motivasyonlarını öngörür.

Her bir tipin kanat etkilerine göre alacağı şekli ortaya koyar.

Sağlıklı, sağlıksız ve normal düzeylerdeki eğilimlerini söyler.

Stres ve rahatta olduğu durumlara göre hangi mizaçların özelliklerini göstereceğini açıklar.

İnsanı tanımada kadim bir bilgeliktir.

  

  

  

    

ENOKSİS NEDİR?

Enoksis, bir “mizaç merkezli eğitim" yaklaşımıdır. Her insanın doğuştan sahip olduğu mizaç özelliklerini dikkate alır. Geliştirdiği mizaç testleri ile mizaç tespiti ve mizaç raporu oluşturur. Mizaçların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak eğitim süreçlerinin yönetilmesine, desteklenmesine ve şekillendirilmesine nitelikli katkı sağlar.

ENREHET NEDİR?

Eğitim kurumları çocukların gelişimini etkileyen faktörlerin en başında gelir.

Bunun bilincinde olan pek çok eğitimci ve kurum, öğretimle birlikte eğitimin de yelpazesini geliştirmeye çalışmaktadır.

Enneagram Eğitim&Danışmanlık olarak bizler, değişen ve gelişen dünyayı doğru okuyan, ‘kişilik ve karakter gelişiminin’ önemini bilen ve bu gelişime pozitif katkı sağlama arayışında olan eğitimci ve kurumlarımız için ENOKSİS (Enneagram Okul Sistemini) ‘Mizaç Merkezli Eğitim’ yaklaşımını geliştirdik.

Enoksis yapımız, 3 temel sac ayağından oluşmaktadır.

1. Farkındalık (Enneegram eğitimleri, veli semineri ve rehber öğretmen süpervizyonlarını içerir.)

2. Tespit (Enneagram Testleri ile mizaç tespiti ve mizaç raporunun hazırlanmasını içerir.)

3. Çözüm ( Enrehet Etkinlikleri ile mizaç merkezli rehberlik uygulamalarını içerir.)

Enrehet modülü, Enoksis yapımızın ‘Çözüm’ ayağını oluşturmakta ve rehberlik servisine nitelikli etkinlikler sunmaktadır.

Enrehet, çocuğun akademik gelişimiyle birlikte mizaç merkezli kişilik ve karakter gelişimini öğrenme sürecinin bir parçası olarak kabul eden eğitimci ve kurumların bu amaçları dahilinde yüksek verim alacağı bir eğitim modülüdür.

PANDEMİ SÜRECİNDE ENREHET ETKİNLİKLERİMİZ

BAŞARILARIMIZ

2020 LGS SINAVINDA;

10 Fen Lisesi

1 İstanbul Kabataş Lisesi

2 Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL

11 Anadolu Lisesi

13 Anadolu İmam-hatip Lisesi

2 Özel Armağan Kız Anadolu Lisesi

Başarılarla dolu bir sonuç öğrencilerimize, onları yetiştiren öğretmenlerimize, İhlas ve samimiyetle her iki dünya için var gücüyle çalışan Armağan ailesine hayırlı olsun. Gayret bizden, Tevfik Allah'tan.

Gayret varsa, başarı kaçınılmazdır! Çalışmanın karşılığı her zaman takdir edilen sonuca götürür.

İnsana en çok yakışanı bilginliktir ve bildiğiyle amel etmek. Amacımız zarif insanlar yetiştirmektir diyerek çıktığımız yolda amaç edindiğimiz üst değerleri kazandığımıza inandıran, bize bu duyguları yaşatan güzel yavrularımıza şükranlarımızı sunarız. Allah iman dolu yekparelerimizi yolundan ayırmasın, bulundukları her alanda bu vatanın hayırlı evlatları olduklarını unutturmasin.

Tebrikler çocuklar, tebrikler öğretmenlerim... @ Armağan Koleji

E-Güvenlik

    ÖZEL ARMAĞAN KOLEJİ E-GÜVENLİK POLİTİKASI

 • 1. Okulumuzda ders anlatımı yapılan her sınıfta ve diğer etkinliklerin yapıldığı (toplantı, seminer, v.b.) her yerde etkileşimli tahta ve Fatih internet erişim ağı vardır. Ders anlatımlarında eba eğitim portalından sıklıkla yararlanılmaktadır. Fatih internet erişim ağı, ağ güvenlik filtresiyle kullanılmaktadır.
 • 2. Okulumuzda öğretmenler odası, idari odalar, zümre odaları ve diğer ortamlarda da internet erişimi Fatih ağı sayesinde sağlanmaktadır. Fatih ağının güvenlik filtresi kullanılmakta ve virüs programlarıyla denetim altında tutulmaktadır.
 • 3. Okulumuzda etkileşimli tahta ve diğer teknolojik araçların kontrolü başta Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni tarafından kontrol edilmekte ve diğer öğretmenlerden gelen sorunlar olduğunda anında müdahale sağlanmaktadır.
 • 4. Etkileşimli tahtalar güvenlik ayarları yapıldıktan sonra öğrencilerin öğretmen kontrolünde kullanılması sağlanmaktadır.
 • 5. Okulumuzda cep telefonları okul saatleri içerisinde her sınıfta bulunan telefon dolaplarında uçak modu ya da kapalı olarak bırakmaları sağlanmaktadır. Acil durumlarda ilgili öğretmen iznin de telefon kullanımı sağlanmaktadır.
 • 6. Okulumuzun MEB tarafından sağlanan sadece bir internet sitesi bulunmaktadır. Ayrıca okullumuzub tiwitter, intagram, facebook gibi sosyal medya hesapları bulunmakta bu ortamlardaki paylaşımlar idari kontrolle yapılmaktadır.
 • 7. Rehberlik servisi tarafından, öğrencilerimize düzenli olarak, BİT bağımlılığı, BİT'nin doğru ve güvenli kullanımı, Siber Zorbalık gibi konularda seminerler tertiplenmektedir. Bu seminerler okulumuz rehber öğretmeni Kadriye Çelik tarafından verilmektedir.
 • 8. Okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi kazanımları gereği ETİK, GÜVENLİK, TOPLUM ünitesinde 6. ve 7. Sınıflara internet etiği , güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımı, dijital dünya, dijital vatandaşlık, e-portfolyo, e-Güvenlik gibi konuları derslerinde işlemektedirler.
 • 9. Okulumuzda BİT doğru ve güvenli kullanımı ile ilgili panolar bulunmakta ve gerekli olduğunda bu panolar güncellenmektedir
 • 10. Okulumuzda etkileşimli tahtalar, fatih erişim ağı ve eba eğitim portalı kullanımının yoğun olması nedeniyle zümre öğretmenleri ile tarafından her zümrede BİT'nin doğru ve güvenli kullanımı, yapılan alıntıların derslere ve ödevlere aktarımı(kaynak kullanımı) ile ilgili kararlar alınmakta ve öğrenciler bu yönde bilgilendirilmektedir.
 • 11. Okulumuzun öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Siber Zorbalık, BİT 'in doğru ve güvenli kullanımı konularında uzaktan ve yüz yüze eğitimler almıştır. Eğitimler konusunda öğretmenlere sık sık bilgilendirme yapılmaktadır.
 • 12. Okulumuzun internet sitesinde e-güvenlik konusunda, güvenliweb.org.tr. sitesinin linki bulunmaktadır. Site hakkında öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sık sık bilgilendirme yapılmaktadır.
 • 13. Okulumuzda güvenli internet günü kutlamalarında, konu ile ilgili seminerlerde güvenliweb.org.tr. sitesinden alıntılanan bilgi broşürleri ve kendi tasarladığımız afiş ve broşürler dağıtılmaktadır.
 • 14. Öğrencilerimize yeni çıkan teknolojileri tanıtma ve geleceğin mesleklerinde teknolojini önemi konusunda sık sık bilgilendirme yapılmaktadır.
 • 15. Okulumuzda Dijital vatandaşlık ve e-portfolyo konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.guvenlinet.org.tr sitesine ulaşmak için tıklayınız.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.guvenliweb.org.tr sitesine ulaşmak için tıklayınız.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması Hakkında Genelge

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 KASIM 2018 --- 7-A /7-B /8-A sınıfı öğrencilerimize 'Mahremiyet eğitimi ve Ergenlik sorunları semineri verilmiştir. Temizlik ve hijyen kuralları hatırlatılmış, bireysel-manevi sorumlulukları anlatılmıştır. Rehberlik Servisi

Sayfanın devamını görmek için lütfen sayfayı yenileyiniz.

Okulumuz rehber öğretmeni Kadriye Çelik öğrencilerimizin Siber Zorbalık, BİT'in bağımlılığı konularıyla ilgili farkındalık oluşturmak için seminer düzenlemiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Armağan Koleji Rehber Öğretmenimiz Kadriye Çelik'in hazırlamış olduğu "Sanal Ortam ve Madde Bağımlılığı" konulu Seminerimiz, Doç. Dr. Ömer Faruk AKÇA' nin sunumuyla gercekleşti. Armağan Koleji adına kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

.........................................................................................................................

OKULA YENİ BAŞLAYAN VELİLERİMİZE UYUM SEMİNERİ!

Armağan Koleji Anasınıfı ve 1. Sınıfı velileri 2019/2020 eğitim-öğretim dönemine daha bilinçli ve coşkulu başladı.

Armağan Koleji Rehber Öğretmeni/Kadriye Çelik' in sunumuyla gerçekleşen 'Şimdi Okullu Olduk'adlı seminerde;Öğrenciler ve veliler için büyük önem taşıyan konulara değinildi.Velilerin yıl içerisinde karsilaşabilecekleri sorunlara ve çözüm yollarına dikkati çeken rehber öğretmenimiz herkese başarılı ve keyifli bir yıl temennisinde bulundu.

................................................................................................................................

ARTIK ORTAOKULDAYIZ SEMİNERİ...

Rehber öğretmeniz Kadriye Çelik tarafından; 5. sınıf öğrencilerimize ortaokula uyum sürecini hızlandırma, aidiyet bilinci oluşturma semineri düzenlendi. PDR hizmetlerinin tanınmasına yönelik yapılan çalışmada , 5.sınıfta olmanın getirdiği sorumluluklar ve yeni bir başlangıçta başarılı olabilmek için dikkat edilmesi gerekenler aktarıldı.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı, başarılı, mutlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi kazanımları gereği BTY dersinde Siber Zorbalık, BİT 'in doğru ve güvenli kullanımı konusu işlenmektedir. Aşağıda siber zorbalıkla ilgili işlenen dersin günlük planı yer almaktadır.

Doğru sosyal medya kullanımı semineri için Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Galip Marlalı Bey okulumuzda idi. Sosyal medya etkisi ve kullandığımız akıllı telefonların yol açabileceği olumsuzluklara karşı alınabilecek önlemler aktarıldı. Kişisel bilgilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Marlalı; "sosyal medya kullanımında kişisel verilerinizi herkesle paylaşmayınız. Çünkü sosyal medya alanı sizlerin sosyal ortamda kullandığınız bir nevi kimlik belgenizdir. En özel anlarınızdan en mahrem bilgilerinize kadar paylaştığınızda herkes tarafından görülebilir ve kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilir. Bu olumsuz durumu önlemenin yolu öncelikle kendi hatırlayabileceğiniz ve size özel şifreleriniz olmalı, gönderilerinizi kişisel bilgiler içeriyorsa herkesle paylaşmamalısınız. Yalnızca tanıdıklarınızla arkadaşlık isteği göndermeli ve tanıdığınız kişilerin arkadaşlık isteğini kabul etmelisiniz.

SIBER ZORBALIK GÜNLÜK PLANI

Eğlenceli Sınıf Materyalleri

Okulumuzda Eğlenceli Sınıf Materyalleri kullanılmaktadır. 

Kullandığımız materyallerden bazılarının görselleri aşağıda görüntülenmektedir. 

Materyallerle ilgili daha detaylı bilgi için https://www.eglencelisinif.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

         

 

K.V.K.K. Aydınlatma Metni

K.V.K.K Aydınlatma Metni

Armağan Koleji olarak, bursluluk sınavı kapsamında kişisel verileri işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz. Aşağıda kişisel verileri nasıl işlediğimize dair açıklamaları bulabilirsiniz:

Kişisel verileri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

Sınav başvurularının alınması, Sınavın gerçekleştirilmesi ve organizasyonunun yürütülmesi, Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi teknolojisi süreçlerinin yürütülmesi. Sınav sonuçları ve burs imkânlarımızla ilgili iletişime geçilmesi. Verileri ayrıca, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, sınav ve bursiyerlik kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz.

Kişisel veriler, yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için tedarikçiler (örneğin, bilgi sistemleri desteği sağlayan firmalar) ve hukuki yükümlülüklerimiz ve yasal talepler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlar ile işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerine uygun olarak paylaşılacaktır.

Kişisel verileri, bursluluk sınavı süreçlerinin yürütülmesi için kullandığımız sistemler ve fiziki ortamda bilgi/belge toplanması suretiyle, otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verileri işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi bize iletebilirsiniz:

Adresimiz : Melikşah Mahallesi Yenice Sokak No:25 Meram / KONYA adresine posta yoluyla, ya da; Sistemlerimize daha önce kaydedilmiş e-posta adresinizi kullanmak suretiyle, bilgi@armagankoleji.k12.tr adresine e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu